ورود یا عضویت
سبدخرید 0

هیچ محصولی وجود ندارد

محصولات

محاسبه اقساط

شرایط و قوانین خرید اقساطی

- کارمزد فروش اقساطی 4 درصد است.

- در صورتی که مبلغ پیش پرداخت کمتر از 50 درصد کل خرید باشد یا مدت زمان بازپرداخت بیشتر از 6 ماه باشد، مقدار کارمزد برابر 5 درصد خواهد بود.

- حداکثر مدت زمان بازپرداخت خرید اقساطی 12 ماه است

جزییات خرید اقساطی

مدت زمان کل اقساط (حداکثر یک سال) 0 ماه
مبلغ سفارش (تومان)

0

کارمزد کل
(تومان)

0

مبلغ پرداخت نهایی (تومان)

0

جدول پرداخت قسط ها

قسط مبلغ کارمزد
1 0 0

راهنمای فرایند خرید اقساطی